Contact us for product
availability and pricing.

Jenny J. Yang, Jianhua Yang, Lixia Wei, Wei Yang, Omar Zurkiya, Hui Mao, Fuqian Zhao, Russell Malchow, Shunyi Li, Anna L. Wilkins Mannicia, Shumin Zhao, Jin Zou, Julian Johnson, Xiaoping Hu, Eirk Krogstad, and Zhi-Ren Liu, Rational Design Protein Based MRI Contrast Agents with High Relaxivity. Journal of the American Chemical Society (2008). 130(29):9260-7. Epub 2008 Jun 25. PMID: 18576649.