Contact us for product
availability and pricing.

Hua Yang, Shanshan Tan, Jingjuan Qiao, Yiting Xu, Zongxiang Gui, Yuguang Meng, Bin Dong, Guangda Peng, Oluwatosin Y. Ibhagui, Weiping Qian, Jimmy Lu, Zezhong Li, Guimin Wang. Jinping Lai, Lily Yang, Hans E. Grossniklaus, and Jenny J. Yang. Non-invasive detection and complementary diagnostic of liver metastases via chemokine receptor 4 imaging, Cancer Gene therapy, (2021) Feb 10. doi: 10.1038/s41417-022-00433-w. Online ahead of print. PMID: 35145271